چالش ثبت و ارسال آخرین خاطرات پاییزی شریف در سال 1398

 

تجربیات و برداشت های خود از پاییز شریف را در قالب عکس و فیلم از فضای سبز مقابل کتابخانه مرکزی در روزهای 23 ، 24 و 25 آذر ماه جهت شرکت در مسابقه انتخاب برترین چالش ارسال نمائید.
ارسال آثار تا تاریخ 25 آذر ماه از طریق:
Logistics@sharif.edu
دنبال کردن صفحه Sharifimandegar
با تگ کردن صفحه اینستا Sharifimandegar

#پاییزشریفی