معرفی واحد فضای سبز

این واحد یکی از واحد های اداره خدمات عمومی دانشگاه است که کلیه فعالیتهای نگهداری فضای سبز دانشگاه،  دانشکده انرژی ، دانشکده مدیریت اقتصاد، مجتمع های خوابگاهی دانشجویی و تأمین مواد شوینده مجمتع های خوابگاهی دانشگاه و  خدمات خوابگاهها نظارت و کنترل می نماید وکلیه عملکردهای اداره در زمینه نگهداری و تأمین – توزیع و کیفیت اقدامات، نظافت محوطه های دانشگاه تحت نظارت رئیس اداره می باشد. سابقه فعالیت این مجموعه از زمان تأسیس دانشگاه بوده است به طوری که ابتدا پرسنل به صورت مستقیم زیر نظر مدیریت پشتیبانی دانشگاه انجام وظیفه نموده اند. حدود 15 سال قبل به صورت پیمانکاری توسط پیمانکاران که در مناقصه عمومی برنده شده اند، با نظارت مسئول اداره فضای سبز اداره می گردد.

اهمیت فضای سبز در حال حاضر در شهر تهران بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب     می آید. مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها کاهش آلودگی هو ا و صوتی – تعدیل دما – افزایش رطوبت مبنی – لطافت هوا و جذب گرد و غبار است

امروزه با گسترش و پیشرفت زندگی شهری و صنعتی شدن نیاز به اجرای طرح های زیست محیطی بیش از پیش مورد نیاز می باشد. به عقیده بسیاری از صاحب نظران اجتماعی فضای سبز شهری موجب رفع خستگی ناشی از کار و تعهدات اجتماعی و باعث سرگرمی و تفریح ، همچنین موجب فضای رشد و پیشرفت و شکفتگی شخصیت انسان می شود. فضای سبز از توسعه نسنجیده ساختمانها جلوگیری کرده و منجر به تولید اکسیژن شده که با عمل فتوسنتز به وسیله کلروفیل در هر هکتار فضای سبز 12 تا 20 تن اکسیژن ایجاد می گردد. بنابراین با توجه موقعیت جغرافیایی دانشگاه و قرار گرفتن در مرکز آلوده شهر، فضای سبز به عنوان ریه تنفسی دانشگاه عمل می نماید.

 

فضای سبز دانشگاه و خوابگاه ها به مساحت تفریبی بیست هزار متر مربع، دارای گونه های متنوع از گیاهان یک ساله و چند ساله و درختان گونه های مختلف و چمن و انواع درختچه های گلدار و همیشه سبز می باشد، همچنین گلخانه ای به مساحت حدود 200 متر مربع می باشد.