اداره امور تدارکات

خرید و تدارکات یکی از قدیمی ترین فعالیت های سازمان ها برای دستیابی به اهداف است. مقصود از خرید، تنها برآوردن نیازمندیها نیست، بلکه هدف از خرید دستیابی به اقلام مورد نیاز طبق زمانبندی و کیفیت مورد نیاز است. اهمیت دیگر فرآیندهای خرید و تدارکات از آنجا ناشی می شود که خرید و تدارکات در رابطه مستمر و دائمی با تمامی بخشهای سازمان، از جمله: مالی، انبارداری، پرسنلی، تولید، تعمیر و نگهداری، طراحی و تحقیق و توسعه، مهندسی و … بوده، رابطه کاری کم و بیش فعالی با تمامی ارکان سازمان دارد.

چنین ارتباط هایی هنگامی اهمیت خود را بیشتر نمایان خواهد کرد که بدانیم بخش خرید و تدارکات نقش رابط و واسطه معتبری بین ارکان داخلی یک سازمان، با بسیاری از مراکز خارج از سازمانی را نیز ایفا می‌کند. علاوه بر بخشها، فرایندهای بسیاری نیز در سازمانها  به وسیله فرایند خرید و تدارکات به یکدیگر پیوند می خورند.

مدیریت خرید ترکیبی از کارشناسی کیفیت و قیمت تجهیزات و ملزومات ، مدیریت توزیع و مدیریت پشتیبانی و خرید  می باشد . بخش خرید و تدارکات از فرآیند تهیه تا توزیع کامل تجهیزات و ملزومات و خدمات پس از فروش را در بر میگیرد. هدف هر فعالیت تجاری وبازرگانی وسازمانهای ارائه دهنده خدمت تنها از طریق ترکیب مناسب ۵M( ماشین –نیروی انسانی – بخش خرید و تدارکات از فرآیند تهیه تا توزیع کامل تجهیزات و ملزومات و خدمات پس از فروش را در بر میگیرد. هدف هر فعالیت تجاری وبازرگانی وسازمانهای ارائه دهنده خدمت تنها از طریق ترکیب مناسب مواد-سرمایه و مدیریت ) امکان پذیر است . به عنوان مثال در نظام سلامت که ماهیت آن لزوماً ارائه خدمت می باشد و با سلامت انسانها سرو کار دارد خرید کار آمد تجهیزات پزشکی وکالاهای پزشکی در ارائه هر چه بهتر خدمات بهداشتی ودرمانی بسیار حائز  اهمیت است.

هدف اصلی این واحد مدیریت خرید است و عملکرد صحیح آن باعث پیشرفت سازمان در جهت مطلوب می باشد. تلاش کلیه همکاران این واحد انجام فرآیند خرید به نحو مطلوب با در نظر گرفتن ۵ اصل (کیفیت مطلوب، مقدار مناسب، قیمت مناسب، منبع مناسب و زمان مناسب) می‌باشد.
 

چارت سازمانی اداره تدارکات