دسامبر 10, 2019 / اخبار

چالش ثبت و ارسال آخرین خاطرات پاییزی شریف در سال 1398

تجربیات و برداشت های خود از پاییز شریف را در قالب عکس و فیلم از فضای سبز مقابل کتابخانه مرکزی...
Read More
سپتامبر 4, 2019 / اخبار

دو دیدار مدیریت پشتیبانی و مدیریت دانشجویی

دو بازی تیم مدیریت پشتیبانی مقابل تیم مدیریت دانشجویی با یک پیروزی و یک باخت در سالن استاد جباری دانشگاه...
Read More
سپتامبر 3, 2019 / اخبار

هفته ای پر از مسابقات

حضور پر شور پرسنل مدیریت پشتیبانی در مسابقات والیبال کارمندان دانشگاه صنعتی شریف.
Read More